Skip to main content

Zásady zpracování osobních údajů pro společnosti Retino s.r.o., Skladon s.r.o. a Shopsys s.r.o.

Tento dokument slouží jako informace pro uživatele našich služeb o tom, jak společnosti Retino s.r.o., Skladon s.r.o. a Shopsys s.r.o. (dále jen jako “správci”) zpracovávají osobní údaje v souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: e-mailová adresa

 1. Účel zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, a to konkrétně pro marketingové účely, včetně zasílání nabídek, novinek a informací o našich produktech a službách. Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uděleného uživatelem pro marketingové účely.
 2. Předání osobních údajů třetím stranám
  Vaše osobní údaje mohou být předány spolupracujícím společnostem nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění účelů zpracování. Veškeré takové společnosti jsou vázány smlouvou, která zajišťuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je stanovena v tomto dokumentu a GDPR.
 3. Doba uchování osobních údajů
  Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání souhlasu, obvykle do doby, než uživatel svůj souhlas odvolá, nebo maximálně po dobu 5 let, pokud nejsou stanoveny jiné zákonné povinnosti.
 4. Práva subjektu údajů
  Subjekty údajů mají právo:
 • Požadovat přístup k jejich osobním údajům,
 • Požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů,
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv,
 • Požadovat vymazání osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 • Požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.

Zabezpečení osobních údajů
Správci přijímají veškerá vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Kontaktní informace
V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kteroukoliv ze společností na níže uvedených kontaktních adresách:

 • Retino: sales@retino.com
 • Skladon: info@skladon.cz
 • Shopsys: info@shopsys.cz

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.